Facebook live

Tính năng Facebook Live của hàng ngàn người bị hạn chế?

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy những bài livestream bán hàng trên facebook của mình hiện đã thưa thớt dần? Những người bán hàng cũng có thể thấy facebook hiện nay đưa ra rất nhiều quy định mới, những chính sách thắt chặt tính năng phát live. Hãy cùng nghiên cứu cụ thể những chính sách này trong bài chia sẻ dưới đây: