Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page quản trị facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page quản trị facebook

Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page quản trị facebook

5/17/2019 2:00:34 PM
CHIA SẺ LIVESTREAM LÊN NHÓM BẰNG PAGE QUẢN TRỊ FACEBOOK
 
Fpluslive hỗ trợ bạn chia sẻ các video livestream lên các nhóm facebook bằng page quản trị; giúp tăng tương tác cho nhóm và page của bạn.
Fpluslive > Share & mời livestream
 

Bước 1: Thêm tài khoản, page facebook muốn share video livestream
 • Nhập cookie facebook
 • Nhập token facebook
 • Nhập user|pass|cookie|token
 • Click “Thêm list account”
 

 
 • Nhập user – pass facebook
 • Click “Thêm / Thêm 2”
 

 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ livestream lên tường, page, nhóm facebook
 • Link livestream muốn chia sẻ: Nhập link video livestream trên facebook bạn muốn chia sẻ
 • Nội dung bài chia sẻ: Nhập nội dung bạn muốn chia sẻ cho video livestream
 

 
 • Chọn page hiện đang làm quản trị các nhóm bạn muốn share livestream
 • Chia sẻ lên nhóm đã chọn: Tick để chia sẻ livestream lên nhóm bằng page quản trị.
 • Chọn nhóm: Click để chọn các nhóm muốn share
 

 
 • Tick chọn các nhóm bạn muốn share livestream
 • Click “Ok”
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Nếu bạn share trên 5 tài khoản facebook, bạn nên sử dụng Dcom để đổi ip trong quá trình chạy share livestream, tránh tình trạng bị spam, checkpoint hay khóa tài khoản facebook.