Hướng dẫn chia sẻ livestream lên nhiều page facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Hướng dẫn chia sẻ livestream lên nhiều page facebook

Hướng dẫn chia sẻ livestream lên nhiều page facebook

5/17/2019 2:07:05 PM
 
HƯỚNG DẪN CHIA SẺ LIVESTREAM LÊN NHIỀU PAGE FACEBOOK
 
FPlus hỗ trợ bạn chia sẻ các video livestream lên tường của các page hiện tại bạn đang quản lý; giúp tăng lượt xem và lượt tương tác cho video.
FplusLive > Share & mời livestream
 

Bước 1: Thêm tài khoản, page facebook muốn share video livestream
  • Nhập cookie facebook
  • Nhập token facebook
  • Nhập user|pass|cookie|token
  • Click “Thêm list account”
 

 
  • Nhập user – pass facebook
  • Click “Thêm / Thêm 2”
 

 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ livestream lên tường, page, nhóm facebook
  • Link livestream muốn chia sẻ: Nhập link video livestream trên facebook bạn muốn chia sẻ
  • Nội dung bài chia sẻ: Nhập nội dung bạn muốn chia sẻ cho video livestream
 

 
  • Chọn page: Tick chọn các page bạn muốn chia sẻ livestream trên facebook
  • Chia sẻ lên tường: Tick để chia sẻ livestream lên page facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Nếu bạn share trên 5 tài khoản facebook, bạn nên sử dụng Dcom để đổi ip trong quá trình chạy share livestream, tránh tình trạng bị spam, checkpoint hay khóa tài khoản facebook.