Tăng mắt cho video livestream trên facebook

Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Tăng mắt cho video livestream trên facebook

Tăng mắt cho video livestream trên facebook

5/17/2019 2:28:54 PM
TĂNG MẮT CHO VIDEO LIVESTREAM TRÊN FACEBOOK
 
FplusLive hỗ trợ bạn chia sẻ các video livestream lên trên tường, nhóm, page mà bạn đã tham gia trên facebook; hay mời bạn bè xem video livestream; giúp tăng mắt (tăng người xem) cho các video của bạn. Từ đó sẽ giúp tăng tương tác với video livestream của bạn.
FplusLive > Mời & share video livestream
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook muốn share video livestream
 • Nhập cookie facebook
 • Nhập token facebook
 • Nhập user|pass|cookie|token
 • Click “Thêm list account”
 

 
 • Nhập user – pass facebook
 • Click “Thêm / Thêm 2”
 

 
Bước 2: Nhập nội dung và link video livestream muốn tăng mắt trên facebook
 • Link livestream muốn chia sẻ: Nhập link video livestream muốn tăng mắt trên facebook.
 • Nội dung bài chia sẻ: Nhập nội dung cho video livestream mà bạn muốn tăng mắt
 

 
Bước 3: Thiết lập share, mời bạn bè xem video livestream, giúp tăng mắt cho video livestream
 
Chia sẻ lên tường:
 • Tick để chia sẻ video livestream lên tường
 • Chọn tài khoản/page muốn chia sẻ video live lên tường.
 
Chia sẻ lên random nhóm:
 • Tick để share video livestream lên random các nhóm mà tài khoản tham gia.
 • Chọn số lượng nhóm muốn share random
 

 
Chia sẻ lên nhóm đã chọn:
 • Tick chọn để share video livestream lên các nhóm đã chọn.
Nhóm được share có thể là nhóm của page đang làm quản trị hoặc nhóm mà account facebook đã tham gia.
 • Tick chọn các account/page muốn share video live.
 • Chọn nhóm: Click để chọn các nhóm muốn share video live
 

 
Chọn nhóm muốn share video live:
 • Tick chọn vào đầu các nhóm muốn share video livestream
 • Hoặc click “Mở danh sách ID nhóm muốn chọn” để chọn và tải file chứa ID của các nhóm bạn muốn share video livestream
 • Chọn “Click” để xác nhận share video livestream lên các nhóm này.
 

 
Mời bạn bè xem live:
 • Mời bạn bè xem live: Tick để mời bạn bè xem livestream trên facebook.
 • Chọn số lượng bạn bè muốn mời xem livestream
 • Mời qua messenger: Tick để mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn
 • Chọn thời gian cho mỗi lần mời.
 • Chọn tài khoản Facebook muốn mời bạn bè xem livestream
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Nếu bạn sử dụng trên 5 tài khoản facebook, bạn nên sử dụng Dcom để đổi ip trong quá trình chạy share livestream, tránh tình trạng bị spam, checkpoint hay khóa tài khoản facebook.