Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Tăng mắt cho video livestream trên facebook

FplusLive hỗ trợ bạn chia sẻ các video livestream lên trên tường, nhóm, page mà bạn đã tham gia trên facebook; hay mời bạn bè xem video livestream; giúp tăng mắt (tăng người xem) cho các video của bạn. Từ đó sẽ giúp tăng tương tác với video livestream của bạn.