• FPlusLive Phần mềm FPlusLive

  FPlusLive - Hỗ trợ livestream trên facebook
  Phát live từ MP4, chia sẻ live, mời bạn bè xem live

  Phát live từ video có sẵn
  Phát live lên nhiều tường và nhóm
  Phát live từ youtube lên facebook
  Phát lại video trên facebook
  Chia sẻ livestream lên tường và nhóm
  Mời bạn bè xem livestream
  Tải xuống và dùng thử ngay

Live stream video to Facebook FPlusLive

Phần mềm live video, screen, webcam lên nhiều tường, page, nhóm Facebook, live nhiều video, lặp lại. Lập lịch live video lên tường, page, nhóm. Live stream một cách dễ dàng.

Tải xuống FPlusLive

Live video, webcam lên tường page, profile, nhóm

Live video lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live webcam lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Live màn hình lên nhiều page, tường, nhóm cùng lúc.
Lập lịch live video lên nhiều page, tường.
Live lặp lại 1 hoặc nhiều video.

Lập lịch live video lên nhóm

Lập lịch live video lên nhóm 1 lần hoặc lặp lại theo ngày.
Lập lịch phát live video lặp lại x lần.

Chia sẻ & mời xem livestrean

Chia sẻ livestream lên nhiều tường và nhóm
Mời bạn bè xem video livestream

SẢN PHẨM KHÁC CỦA PLUS24H