Cách để tăng mắt cho video Livestream Facebook

Blogs

Cách để tăng mắt cho video Livestream Facebook

Cách để tăng mắt cho video Livestream Facebook

6/17/2019 10:13:24 AM
CÁCH ĐỂ TĂNG MẮT CHO VIDEO LIVESTREAM FACEBOOK
 
Bạn đang tìm kiếm cho mình giải pháp để tăng mắt, tăng view cho video livestream facebook? Phần mềm FPlus live chính là giải pháp cho bạn. Tại sao lại nói như vậy Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
 
FplusLive hỗ trợ tăng mắt livestream facebook như thế nào?
 
  • Share Livestream facebook lên nhiều tường, page hay nhóm facebook:
FplusLive hỗ trợ bạn thêm nhiều tài khoản phụ và chia sẻ các video livestream này lên hàng loạt tường tài khoản phụ.
Bạn có thể chọn để chia sẻ video livestream bất kỳ lên hàng loạt các nhóm đã chọn hoặc các nhóm bất kỳ trong danh sách nhóm mà bạn đã tham gia trên facebook.
  Mời hàng loạt bạn bè nhiều tài khoản xem livestream bằng cách mời qua thông báo hoặc mời qua messenger. Giúp không bị trôi lời mời trong thông báo của bạn bè được mời.
 
   =>   Giúp nâng cao hiệu quả

   =>   Tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn

   =>   Nâng cao hiệu quả tương tác

 

 
Truy cập link : https://fpluslive.com/huong-dan-su-dung-fpluslive/tang-mat-cho-video-livestream-tren-facebook.html
Download tại đây: https://fpluslive.com/download.html