Marketing facebook 0 đồng

Livestream facebook: Công cụ bán hàng 0 đồng

Livestream bán hàng trên facebook là công cụ bán hàng 0 đồng phổ biến hiện nay, được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng. Giúp quảng bá sản phẩm thương hiệu tới gần hơn với người tiêu dùng; đặc biệt là tập khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.