Mời hàng loạt bạn bè nhiều tài khoản xem livestream

Hướng dẫn sử dụng FPlusLive

Mời hàng loạt bạn bè nhiều tài khoản xem livestream

Mời hàng loạt bạn bè nhiều tài khoản xem livestream

5/17/2019 2:22:30 PM
MỜI HÀNG LOẠT BẠN BÈ NHIỀU TÀI KHOẢN XEM LIVESTREAM
 
Với phần mềm FplusLive hỗ trợ bạn mời hàng loạt bạn bè của nhiều tài khoản facebook xem các video livestream trên facebook; giúp bạn tăng lượt xem và tăng tương tác cho video live.
FplusLive > Share và mời livestream
 

Bước 1: Thêm tài khoản facebook muốn thiết lập mời bạn bè xem livestream
 • Nhập cookie facebook
 • Nhập token facebook
 • Nhập user|pass|cookie|token
 • Click “Thêm list account”
 

 
 • Nhập user – pass facebook
 • Click “Thêm / Thêm 2”
 

 
Bước 2: Nhập nội dung và video livestream muốn chia sẻ & mời bạn bè xem
 • Link livestream muốn chia sẻ: Nhập link video livestream muốn chia sẻ & mời bạn bè xem
 • Nội dung bài chia sẻ: Nhập nội dung cho video livestream mà bạn muốn chia sẻ
 

 
Bước 3: Thiết lập mời bạn bè xem livestream trên facebook
 • Mời bạn bè xem live: Tick để mời bạn bè xem livestream trên facebook.
 • Chọn số lượng bạn bè muốn mời xem livestream
 • Mời qua messenger: Tick để mời bạn bè xem livestream qua tin nhắn
 • Chọn thời gian cho mỗi lần mời.
 • Chọn tài khoản Facebook muốn mời bạn bè xem livestream
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”
Nếu bạn sử dụng trên 5 tài khoản facebook, bạn nên sử dụng Dcom để đổi ip trong quá trình chạy share livestream, tránh tình trạng bị spam, checkpoint hay khóa tài khoản facebook.